Anmod om din ansvarsforsikring for VMP

OPSÆTNING AF DIN FORSIKRING

 

DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Hyppige spørgsmål

Hvad er denne type forsikring?

Hvad er det, og hvor kan jeg finde VIN'et?

Det rammenummer Det er et fabriksidentifikationsnummer på elcyklen, det er indgraveret i bunden af elcykelstellet.

Hvad er forsikret?

Elektriske løbehjul:

Dækninger:

 • Civilretligt ansvar.
 • Forsvar af den forsikrede.
 • Lovlig beskyttelse af skateren.

Cykler:

Grundlæggende dækning:

 • Civilretligt ansvar.
 • Rejsehjælp.
 • Forsvar af den forsikrede.
 • Retsbeskyttelse af cyklisten.

Valgfri dækning:

 • Personlig assistance.
 • Personlige ulykker:
 • Død.
 • Varigt handicap.
 • Medicinske og farmaceutiske udgifter.
 • Indlæggelsesudgifter.
 • Personlige ulykker udelukkende af færdsel med indgreb af motorkøretøjer.
 • Plastik- og rekonstruktionskirurgi.
 • Skader og tyveri af cyklen.
Hvad er ikke forsikret?

Vigtigste undtagelser gældende for enhver dækning:
Skader som følge af:

 • Den forsikredes forsætlighed eller ond tro.
 • Borgerkrig, strejke, optøjer, folkelig tumult eller terrorisme.
 • Jordskælv, oversvømmelser og andre ekstraordinære fænomener.
 • Standsning af flod-, hav-, jernbane- og/eller lufttransport samt dens faciliteter og tjenester.
 • Begivenheder, der finder sted uden for cykelaktivitet.
 • Skader opstået, hvor brug af cykler ikke er tilladt, samt deres forkerte brug.
 • Rentabel brug af cyklen i kommerciel aktivitet. 
 • Professionel aktivitet, officielle sportsbegivenheder, akrobatisk øvelse eller show.
 • Hændelser, hvis dækning svarer til "Forsikringserstatningskonsortiet".
 • Skader dækket af den obligatoriske forsikring.
 • Heller ikke andre specifikke fakta om hver dækning er forsikret, blandt hvilke følgende skiller sig ud: 
  • I den generelle civilretlige ansvarsdækning:
   • Udøvelse af enhver anden form for sport og/eller sportsudøvelse bortset fra cykling. 
  • I rejsehjælpsdækning:
   • Medicinske, kirurgiske og hospitalsindlæggelsesudgifter i
    i udlandet.
   • Redning i havet eller ørkenen.
   • I tilfælde af overførsel eller hjemsendelse af afdøde: udgifter til begravelse og ceremoni.
Er der begrænsninger på dækningen?
 • De kontraktlige garantier har alle en maksimal grænse for skadesløsholdelse.
 • Begravelsesudgifter for børn under 14 eller over 70 er begrænset til 3.000 euro.
 • Hvis forsikringsselskabet flyttede sin bolig uden for spansk territorium, ville dækningen bortfalde.
 • Frit valg advokat / advokat salærgrænse 3.000 euro.
 • I tilfælde af beskadigelse og/eller tyveri af cyklen skal forsikrede betale følgende beløb:
  • 1. år 20% af kravets beløb, minimum € 100.
  • 2. på hinanden følgende år 10% af kravets beløb, minimum € 100.
   I tilfælde af tyveri af cyklen, maksimal erstatning: € 150.
 • For skader indtruffet uden for Den Europæiske Unions territorium vil erstatningsgrænsen ikke blive opfattet som frigjort fra ethvert fradrag for retslige eller udenretslige udgifter, for eller at forsvarsudgifter lægges til
  kompensation, må ikke overstige den forsikrede erstatningsgrænse.
Hvad er mine forpligtelser?
 • Returner den underskrevne forsikringsaftale til AXA Seguros og betal prisen herfor.
 • For at acceptere risikoen og udstedelse af forsikringsaftalen er du forpligtet til nøjagtigt at angive de oplysninger, der kræves for at vurdere risikoen.
 • Under forsikringsaftalens gyldighed skal du informere os skriftligt om enhver ændring af de oplysninger, som vi har anmodet om ved indgåelse af forsikringen, samt om eksistensen af andre forsikringer, der garanterer nogen af
  fordelene ved denne politik.
 • I tilfælde af hændelse:
  • Du skal underrette os hurtigst muligt, inden for en frist på højst syv dage, med alle former for information om omstændighederne og konsekvenserne. 
  • Du skal bruge alle de midler, du har til din rådighed, for at reducere resultatet af tabet.
Hvornår og hvordan skal jeg foretage betalinger?

Entreprenøren er forpligtet til at betale forsikringens pris på indgåelsestidspunktet.

Udbetalingerne af successive livrenter skal være effektive på de tilsvarende løbetider, og deres betaling i rater kan aftales ved direkte debitering.

Hvornår starter og slutter dækningen?

Kontraktens ikrafttræden begynder og slutter, bortset fra forlængelse, på den dato og det tidspunkt, der er angivet i de særlige betingelser, så længe den første kvittering er betalt.

Hvordan kan jeg opsige kontrakten?

Entreprenøren kan modsætte sig forlængelse af kontrakten ved at give skriftlig meddelelse herom til forsikringsselskabet med mindst en måneds varsel ved udløbet af indeværende periode.

Flere spørgsmål

Kom i kontakt med vores kundeservice team, vi er her for at hjælpe dig.

Kontakt os